1. A szerződés a Megrendelőlapon feltüntetett személy vagy jogi személy (továbbiakban Megrendelő) és a WinterNet Hirdető Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4. / Adószám: 24201391-2-43 / Cégjegyzékszám: 01-09-995332), továbbiakban Szolgáltató között jön létre.

2. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a feltüntetett bruttó vételárat a megrendelést követő 5 naptári napon belül a Szolgáltató részére banki átutalással teljesíti a Szolgáltató következő bankszámlaszámára: K&H Bank – 10400968-50526751-86571004

3. A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelés tárgyában szereplő apróhirdetési oldalakat tartalmazó válogatott listát elektronikus levélben elküldi a Megrendelő részére, legfeljebb a vételár beérkezése utáni munkanapon.

4. Az “Elégedett vagyok” garancia értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő a megvásárolt listán szereplő oldalak tetszés szerinti legalább 50%-ára felad legalább 10-10 hirdetést, a Megrendelő elégedetlen az eredménnyel, és ezt az info@feladjukhelyetted.hu e-mail címen a vásárlástól számított 6 hónapon belül jelzi a Szolgáltató felé, a Szolgáltató visszafizeti a csomag vételárát.

5. A “Friss lista” garancia értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő a megvásárolt listán szereplő bármely apróhirdető oldalt elérhetetlennek, használhatatlannak ítél, vagy a megvásárolt listán szereplő bármely apróhirdető oldal megszűnik, és ezt az info@feladjukhelyetted.hu e-mail címen a vásárlástól számított 6 hónapon belül jelzi a Szolgáltató felé, a Szolgáltató minden hibás apróhirdető oldal helyett új apróhirdető oldalt küld a Megrendelő részére.

6. A “Csináljátok meg helyettem” garancia értelmében a Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő az apróhirdető lista vásárlásától számított 6 hónapon belül a https://feladjukhelyetted.hu/tripla-csapas-aprohirdetes/ weboldalon szereplő csomagok egyikét megrendeli, a Szolgáltató 10% kedvezményt biztosít a csomag árából, ezen felül a már megvásárolt lista árával csökkenti a csomag vételárát.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag elfogadták.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.